(KAP-RD01a-RD01c-1-24)

A „Kertészetek korszerűsítése, üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és postharvest fejlesztések támogatása” pályázat célja a növényházi termesztő kapacitás növelése, ehhez kapcsolódóan a termesztő felület növelése, a meglévő üveg- és fóliaházak korszerűsítése új, innovatív és környezetbarát termesztési és termelési technológiák elterjesztése. Emellett kiemelt cél az energiafelhasználás hatékonyságának javítása is.

Emellett novemberben még érkezik egy másik kertészeti pályázat is a KAP keretében, amely főleg az üzemek fejlesztésére és a digitális technológiák bevezetésére fókuszál majd, oldalunkat folyamatosan frissítjük és közzétesszük az új információkat.

Kik pályázhatnak?

Olyan magyarországi mezőgazdasági termelők, gyógynövény termesztők igényelhetnek támogatást, akik

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, akkor az azt megelőző – teljes lezárt üzleti évben legalább 10.000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek,
 • és a támogatási kérelem benyújtását megelőző, – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, akkor az azt megelőző – teljes lezárt üzleti évben az árbevételük legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 • továbbá kizárólag a gyógynövénytermesztők esetében kritérium, hogy a tevékenységüket legalább 3 termeltetési és/vagy felvásárlási szerződéssel igazolt partner közreműködésével kell megvalósítaniuk és az árbevétel legalább 40%-ának gyógynövénytermék előállítási tevékenységéből kell származnia.

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség (termelői csoportként/szervezetként/integrációs szervezetként, valamint szociális- vagy mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetként), de konzorciumi formában nincs lehetőség pályázni. 

Fontos, hogy a megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása nem haladhatja meg az adott hely fogyasztásának kielégítéséhez elegendő fogyasztást.

A támogatás jellege, mértéke

A Kertészetek korszerűsítése, üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és postharvest fejlesztések támogatása pályázatot két célterületre bontották, az 1. célterület a kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások, a 2. célterület pedig a fejlesztéseken belül a zöld beruházásokra fókuszál. A keretösszegek célterületenként külön kerültek meghatározásra. Az 1. célterület keretében 30 milliárd Ft a keretösszeg, a 2. célterület keretében pedig 20 milliárd forintot különítettek el a fejlesztésekre.

Az igényelhető támogatás minden esetben legfeljebb 5 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás. A támogatási intenzitás 50-85%. A pályázatban előleg is igényelhető, meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25%-áig, vagy 500 millió forintig, azonban fontos, hogy a pályázónak legalább az igényelt előleg mértékével megegyező összegű önerővel rendelkeznie kell.

Az igényelhető támogatás 5 milliárd Ft

Támogatási intenzitás: 50-85%

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

 • új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése, vagy a már meglévő növényház bővítése, korszerűsítése
 • új hűtőkamrák, hűtőkonténerek, hűtőházak, hűtőtárolók létesítése, beszerzése, vagy a meglévők korszerűsítése és bővítése
 • új építésű zöldség- és burgonyatárolók létesítése, vagy a már meglévők bővítése, korszerűsítése
 • a válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai, illetve a kapcsolódó technológiai berendezések és szükséges szoftverek beszerzése
 • hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteség csökkentése
 • fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszerek korszerűsítése
 • világítási rendszerek korszerűsítése
 • beépített technológiai rendszerek energetikai korszerűsítése, illetve új, energiatakarékos technológiák kiépítése, beszerzése,
 • hűtőházak, hűtőtárolók korszerűsítése a szabályozott légterű tárolóként való hasznosításhoz
 • geotermikus energia hasznosítása
 • új termelő kút/rendszer fúrása, kapcsolódó berendezések, gépészet kiépítése, vagy a meglévők felújítása és termelőkúttá alakítása
 • használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése, elhelyezése, és az ehhez szükséges építmények létesítése
 • a geotermikus energiaellátáshoz új berendezések beszerzése, bővítése, korszerűsítése
 • vízfogyasztást mérő eszközök telepítése
 • napkollektorok alkalmazása használati meleg víz vagy fűtés céljából
 • földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása
 • biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása
 • napelemek alkalmazása
 • biogáz hasznosítása

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • növényházi művelő eszközök beszerzése
 • új építésű szociális és kiszolgáló helyiségek létesítése
 • áruszállításra használható szállító járművek beszerzése
 • üzemen belüli anyagmozgatás gépei
 • egyedi azonosítóval ellátott, legalább 1 200 X 800 X 760 mm méretű konténerek beszerzése
 • telepi közlekedő utak, térbeton/térburkolat, kerítés, csapadékelvezető rendszer, közműcsatlakozások kiépítése
 • hídmérleg kialakítása, munkásszállás céljára beszerzett lakókonténer
 • vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek a beszerzése