A KAP Stratégiai Terv részeként megjelent a Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása (KAP-RD04A-RD04B-1-24) a nagyobb vállalkozásoknak. Ugyanakkor a kisebb cégekről sem feledkeztek meg számukra megjelent a Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása (KAP-RD04a-RD04b-2-24) pályázat, amelyben kevesebb kötelező vállalással, és könnyített feltételekkel juthatnak támogatáshoz a kisebb élelmiszeripari vállalkozások is. A pályázat célja az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése, a mezőgazdasági termékek értéknövelése és a piacra jutásának elősegítése technológiai fejlesztésekkel. Továbbá kiemelt cél az energia-önellátás növelése és az energiafüggőség csökkentése, mindezt környezetbarát technológiák alkalmazásával.

Kik pályázhatnak?

Olyan Magyarországon székhellyel, vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások pályázhatnak, akik rendelkeznek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 teljes lezárt üzleti évvel.

Pályázhat továbbá mezőgazdasági őstermelő, őstermelők családi gazdasága, szövetkezet, termelői csoport, termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, vagy szociális szövetkezet és vadásztársaság is.

A pályázatokra a vállalkozások méretétől függetlenül lehet pályázni! Támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Fontos, hogy egy pályázó több üzemére is igényelhet támogatást a különböző megvalósítási szakaszokban, így akár egy pályázóhoz tartozó több üzem is támogatást nyerhet!

A Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatás jellege, mértéke

Két célterületre bontották a pályázatokat, az 1. célterület a mezőgazdasági termékek értéknövelése és piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása, a 2. célterület pedig a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsoló zöld beruházások támogatására fókuszál.

A “Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása” pályázatban a keretösszeg 150 milliárd Ft, amelyet két célterület mentén osztanak el, az 1. célterület a mezőgazdasági termékek értéknövelése és piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása, erre 145 milliárd forintot különítettek el. Emellett további 5 milliárd Ft jut a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsoló zöld beruházások támogatására. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 200 millió Ft – 5 milliárd forintig terjedhet, célterülettől függően. A támogatási intenzitás 50-70%, ez a növelés a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák alkalmazásával érhető el. A pályázatban előleg is igényelhető a meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25%-áig, vagy legfeljebb 500 millió forintig.

A kisebb vállalkozásoknak javasolt “Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása pályázatban“ a rendelkezésre álló keretösszeg 50 milliárd Ft, amelyet ugyanazon két célterület mentén osztanak el, mint a komplex pályázat esetében, tehát az 1. célterület a mezőgazdasági termékek értéknövelése és piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása, erre 45 milliárd forintot különítettek el. Emellett további 5 milliárd Ft jut a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsoló zöld beruházások támogatására. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb 200 millió Ft, szintén 50-70%-os támogatási intenzitással. Ebben a pályázatban is igényelhető előleg a meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25%-áig, vagy legfeljebb 50 millió forintig.

Az igényelhető támogatás akár 5 milliárd Ft

A támogatási intenzitás: 50-70%

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységek. Azaz részletesebben az élelmiszer-feldolgozó üzemek esetében a termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállításához szükséges fejlesztések. Továbbá a borászati üzemek fejlesztése esetében a szőlő feldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzóbor készítéséhez, kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó fejlesztések. Emellett támogathatók a takarmány előállító üzemek fejlesztéséhez, előállításhoz kapcsolódó tevékenységek. Támogatható még a mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást vagy trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése. Ezeken belül pedig a következő tevékenységekre igényelhető támogatás:

 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése
 • áruszállításra használható teherautók és furgonok (N járműkategória) beszerzése, legfeljebb nettó 55 millió Ft értékben
 • épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások

A zöld beruházások keretében támogathatók az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek és a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 • épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteség csökkentése
 • épületek, építmények fűtési, hűtési, használati melegvíz és világítási rendszerek korszerűsítése
 • technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése
 • fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek, geotermikus energia, biogáz termelés, anaerob, biogáz termeléssel együtt járó szennyvízkezelési technológia kialakítása, napelemes rendszer, szélenergia)

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • projekt előkészítése, szakmai előkészítés, közbeszerzés
 • mérnöki feladatok
 • projektmenedzsment
 • egyéb szolgáltatások, (tájékoztatás, kötelező nyilvánosság biztosítása stb)
 • immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek
 • telepi infrastruktúra fejlesztése
 • informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
 • ingatlan vásárlása (2%)