Mi ez pontosan, és miért hasznos a kertészeti és hűtőházzal rendelkező vállalkozásoknak?

KAP-RD01a-RD01c-1-24 - A „Kertészetek korszerűsítése, üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és postharvest fejlesztések támogatása” pályázat célja a növényházi termesztő kapacitás növelése, ehhez kapcsolódóan a termesztő felület növelése, a meglévő üveg- és fóliaházak korszerűsítése új, innovatív és környezetbarát termesztési és termelési technológiák elterjesztése. Emellett kiemelt cél az energiafelhasználás hatékonyságának javítása is.

Kik pályázhatnak?

Olyan magyarországi mezőgazdasági termelők, gyógynövény termesztők igényelhetnek támogatást, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző, – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, akkor az azt megelőző – teljes lezárt üzleti évben legalább 10.000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek, és a támogatási kérelem benyújtását megelőző, – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, akkor az azt megelőző – teljes lezárt üzleti évben az árbevételük legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. Továbbá kizárólag a gyógynövénytermesztők esetében kritérium, hogy a tevékenységüket legalább 3 termeltetési és/vagy felvásárlási szerződéssel igazolt partner közreműködésével kell megvalósítaniuk.

Fontos, hogy a megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása nem haladhatja meg az adott hely fogyasztásának kielégítéséhez elegendő fogyasztást.

A támogatás jellege, mértéke

A Kertészetek korszerűsítése, üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és postharvest fejlesztések támogatása pályázatot két célterületre bontották, az 1. célterület a kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások, a 2. célterület pedig a fejlesztéseken belül a zöld beruházásokra fókuszál. A keretösszegek célterületenként külön kerültek meghatározásra.

Az 1. célterület keretében 30 milliárd Ft a keretösszeg, a 2. célterület keretében pedig 20 milliárd forintot különítettek el a fejlesztésekre. Az igényelhető támogatás minden esetben legfeljebb 5 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás. A támogatási intenzitás 50-85%. A pályázatban előleg is igényelhető, meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25%-áig, vagy 500 millió forintig.

Önállóan támogatható tevékenységek

 • új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése, vagy a már meglévő növényház bővítése, korszerűsítése

 • új hűtőkamrák, hűtőkonténerek, hűtőházak, hűtőtárolók létesítése, beszerzése, vagy a meglévők korszerűsítése és bővítése

 • új építésű zöldség- és burgonyatárolók létesítése, vagy a már meglévők bővítése, korszerűsítése

 • a válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai, illetve a kapcsolódó technológiai berendezések és szükséges szoftverek beszerzése

 • hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteség csökkentése

 • fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszerek korszerűsítése

 • világítási rendszerek korszerűsítése

 • beépített technológiai rendszerek energetikai korszerűsítése, illetve új, energiatakarékos technológiák kiépítése, beszerzése,

 • hűtőházak, hűtőtárolók korszerűsítése a szabályozott légterű tárolóként való hasznosításhoz

 • geotermikus energia hasznosítása

 • új termelő kút/rendszer fúrása, kapcsolódó berendezések, gépészet kiépítése, vagy a meglévők felújítása és termelőkúttá alakítása

 • használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése, elhelyezése, és az ehhez szükséges építmények létesítése

 • a geotermikus energiaellátáshoz új berendezések beszerzése, bővítése, korszerűsítése

 • vízfogyasztást mérő eszközök telepítése

 • napkollektorok alkalmazása használati meleg víz vagy fűtés céljából

 • földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása

 • biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása

 • napelemek alkalmazása

 • biogáz hasznosítása

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • növényházi művelő eszközök beszerzése

 • új építésű szociális és kiszolgáló helyiségek létesítése

 • áruszállításra használható szállító járművek beszerzése

 • üzemen belüli anyagmozgatás gépei

 • egyedi azonosítóval ellátott, legalább 1 200 X 800 X 760 mm méretű konténerek beszerzése

 • telepi közlekedő utak, térbeton/térburkolat, kerítés, csapadékelvezető rendszer, közműcsatlakozások kiépítése

 • hídmérleg kialakítása, munkásszállás céljára beszerzett lakókonténer

 • vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek a beszerzése

A pályázatok benyújtásának határideje

A támogatási kérelmeket 2024. július 24-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2025. március 10-ig lehet benyújtani, a kérelmek szakaszosan kerülnek elbírálásra. 

Pályázatírástól a kivitelezésig!

 • Díjmentes szakértői tanácsadást biztosítunk
 • Díjmentes helyszíni felmérést végzünk
 • Segítünk a pályázat megírásában
 • Az engedélyezés folyamatában is ott leszünk Ön mellett
 • A rendszer megtervezését biztosítjuk
 • A kivitelezést, és beüzemelést professzionális szinten elvégezzük az ország egész területén
 • A kiépített rendszer garanciális hátteret biztosítjuk

Amennyiben a pályázattal és a kivitelezéssel kapcsolatban kérdései merülnek fel, kérjük keresse bizalommal szakértő kollégáinkat a következő telefonszámokon:

Pályázati kérdésekkel kapcsolatban: +36 30 619 0879

Műszaki kérdésekkel kapcsolatban: +36 30 0820000

E-mail: sales@solar-re.hu

 

ELŐREGISZTRÁCIÓHOZ KÉRJE DÍJMENTES SEGÍTSÉGÜNKET!

Név *
Email *
Telefon
Visszahívást kérek!