A Napenergia Plusz Programban a mai napon új közlemény jelent meg, amely a következő lényegi pontokban érinti a már benyújtott és a leendő pályázatokat:

A támogató NFFKÜ méltányosságból lehetővé teszi az adószámmal rendelkező magánszemélyek elutasított támogatási kérelmeinek újbóli elbírálását, amennyiben elfogadják a következő feltételeket és nyilatkoznak, hogy:

 • adószámmal rendelkező magánszemély, ha a tételes adózást választotta, az ingatlannal kapcsolatosan semmilyen költséget nem számol el;
 • az ingatlanhoz regisztrált adószám esetén Pályázónak nyilatkoznia szükséges, hogy az ingatlan sem székhelyül, sem telephelyül, sem fióktelepül nem szolgál sem jogi, sem természetes személynek semmilyen gazdasági tevékenységhez, illetve arról is, hogy a beruházással érintett ingatlanba bejelentett gazdasági tevékenység ténylegesen hol történik, azt milyen jogi formában látják el, és hogy pontosan milyen gazdasági tevékenységet takar (legalább négyjegyű TEÁOR kóddal);
 • a Pályázó tudomásul veszi, hogy ha az ingatlanban mégis gazdasági tevékenység folyna, akkor a támogatás tiltott állami támogatásnak minősül, annak jogkövetkezményeit viseli, a támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét ügyleti és (késedelem esetén) késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni;
 • a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató helyszíni ellenőrzés keretében bármikor ellenőrizze, hogy a beruházással érintett ingatlan megfelel a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, továbbá, hogy a nyilatkozatban foglaltak változatlanul megfelelnek a valóságnak;
 • a Pályázó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Támogatót a nyilatkozatban rögzített helyzettel kapcsolatban beálló, bármiféle változásról.

Pályázatírástól a kivitelezésig!

 • Díjmentes szakértői tanácsadást biztosítunk
 • Díjmentes helyszíni felmérést végzünk
 • Segítünk a pályázat megírásában
 • Az engedélyezés folyamatában is ott leszünk Ön mellett
 • A rendszer megtervezését biztosítjuk
 • A kivitelezést, és a beüzemelést professzionális szinten elvégezzük
 • A kiépített rendszer garanciális hátterét biztosítjuk

Amennyiben a pályázattal és a kivitelezéssel kapcsolatban kérdései merülnek fel, kérjük keresse bizalommal szakértő kollégáinkat a következő telefonszámokon:

Pályázati kérdésekkel kapcsolatban: +36 30 619 0879

Műszaki kérdésekkel kapcsolatban: +36 30 595 5038

E-mail: palyazat@solar-re.hu

 

A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ KÉRJE DÍJMENTES SEGÍTSÉGÜNKET!

Név *
Email *
Telefon
Visszahívást kérek!