Cégek, vállalkozások számára

Napelem rendszerek finanszírozásának elősegítése, komplex fejlesztés támogatásának keretein belül.

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való
alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
(VINOP-1.2.1-21)Támogatás célja
A felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében.
Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás- hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.Pályázók köre
Mikro-, és kisvállalkozások, amelyek:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 3 fő volt, a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt teljes üzleti évben,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.Jogi forma

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Gazdálkodási formakód

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó


Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését


Választható, önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek
A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása
szükséges:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 70%).
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett (max. 50 millió Ft, max. 20%).
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (max. 20 millió Ft, max. 20%).
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (max. 10 millió Ft).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (max. 50%).
 • Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (max. 5%).


Elszámolható költségek köre

Beruházás költségei:
Eszközbeszerzés költségei

 • Új eszközök, gépek beszerzése és a kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
  • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök
  • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben
 • Egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése
  • hardvereszközök beszerzési költségei,
  • hálózati eszközök beszerzési költségei,
  • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei,
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége
  • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége,
  • a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége.


Építéshez kapcsolódó költségek
A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás

 • az infrastrukturális beruházások költsége:
  • épületgépészeti gépek,
  • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
  • a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, a vállalati folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
  • elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés,
  • szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
  • szennyvíztároló,
  • szellőzési, légfrissítő berendezések,
  • pneumatikus berendezés
  • felvonók,
  • iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel amelyre az iparvágány rácsatlakozik),
  • hűtőkamra,
  • siló,
  • ipari kapuk,
  • a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
  • őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése
 • ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).


Támogatás összege:


A Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás összege:
min. 10 millió Ft, max. 629,3 millió Ft.

Támogatás mértéke:
A támogatás maximális mértéke 70%.KÉRJEN ELŐZETES INFORMÁCIÓT!

Iratkozzon fel információküldő hírfolyamunkra, hogy elsőként értesülhessen a megnyitott pályázatokról,
napelem rendszerek telepítésére felvehető vissza nem térítendő állami támogatásokról, cégét érintő információkról!